026500000

اس اس دی اینترپرایز سامسونگ

اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 3.84TB

اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 3.84TB

PN: MZILT3T8HBLS-00007
28,000,000 تومان
26,500,000 تومان
اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 3.84TB

اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 1.92TB

PN: MZILT1T9HBJR-00007
18,500,000 تومان
16,500,000 تومان
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a ظرفیت960گیگابایت

PN: MZILT960HBHQ-00007
10,500,000 تومان
10,000,000 تومان
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت7.68ترابایت

PN: MZILT7T6HMLA-00007
اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 3.84TB

اس اس دی سامسونگ PM1643 ظرفیت 960GB

PN: MZILT960HAHQ-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت3.84ترابایت

PN: MZILT3T8HALS-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت15.36ترابایت

PN: MZILT15THMLA-00007
اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 3.84TB

اس اس دی سامسونگ PM1643 ظرفیت 1.92TB

PN: MZILT1T9HAJQ-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت30.72ترابایت

PN: MZILT30THMLA-00007
اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 3.84TB

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a ظرفیت15.36ترابایت

PN: MZILT15THALA-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a ظرفیت30.72ترابایت

PN: MZILT30THALA-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a ظرفیت7.68ترابایت

PN: MZILT7T6HALA-00007