1500070000

تجهیزات جانبی

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 10m

70,000 تومان

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 5m

40,000 تومان

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 3m

30,000 تومان

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 2m

24,000 تومان

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 1m

20,000 تومان

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 0/5m

15,000 تومان

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 0/3m

تجهیزات جانبی

به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید