36000005500000

اسمارت کنترلر و باطری

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array E208i-a SR 12G SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P408i-a SR 12G SAS

PN: 804331-B21
7,000,000 تومان
5,500,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS با پارت نامبر 726821-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS

PN: 726821-B21
5,900,000 تومان
4,000,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-PORT با پارت نامبر 726736-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-PORT

PN: 726736-B21
5,000,000 تومان
3,600,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array E208i-a SR 12G SAS

اسمارت کنترلر اچ پی p420/1GB fbwc low profile

PN: 631670-B21
باطری اچ پی سرور مدل 12W with plug Connecto 609mm

باطری اچ پی سرور مدل 96W Smart with 145mm

PN: P01366-B21
باطری اچ پی سرور مدل 12W with plug Connecto 609mm

باطری اچ پی سرور مدل 96W Smart with 260mm

PN: P01367-B21
باطری اچ پی سرور مدل 12W with plug Connecto 609mm

باطری اچ پی سرور مدل 12W Smart with Plug Connector 230mm

PN: P01364-B21
باطری اچ پی سرور مدل 12W with plug Connecto 609mm

باطری اچ پی سرور مدل 12W with plug Connecto 609mm

PN: P01365-B21
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Internal SAS

اسمارت کنترلر اچ پی P824i-p MR 12G SAS PCIe

PN: 870658-B21
Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P816i-a SR 12G SAS

PN: 804338-B21
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array E208i-a SR 12G SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل E208i-a SR 12G SAS

PN: 804326-B21
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل H240ar 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter

اسمارت کنترلر اچ پی P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

PN: 726825-B21