53000029800000

پردازنده اینتل

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E5-2620v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v4

PN: 817967-B21
31,000,000 تومان
29,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v4

PN: 817947-B21
12,000,000 تومان
11,500,000 تومان
پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21
6,500,000 تومان
5,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v4

PN: 817943-B21
6,200,000 تومان
5,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697 v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v2

PN: ۷۳۳۶۲۸-۰۰۱
4,700,000 تومان
4,400,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v2

PN: ۷۳۳۶۲۹-۰۰۱
4,500,000 تومان
4,200,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v2

PN: 712504-B21
4,000,000 تومان
3,500,000 تومان
سی پی یو اینتل 2680 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v3

PN: 762766-B21
3,500,000 تومان
3,200,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v2

PN: 733625-001
3,000,000 تومان
2,600,000 تومان
پردازنده اینتل مدل CPU Intel Xeon E5-2670v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v2

PN: 718057-B21
2,200,000 تومان
1,900,000 تومان
پردازنده اینتل مدل CPU Intel Xeon E5-2660v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660v2

PN: 715217-B21
2,000,000 تومان
1,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v2

PN: 683619-001
1,300,000 تومان
1,150,000 تومان