70000030300000

پردازنده اینتل

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E5-2620v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v4

PN: 817967-B21
32,000,000 تومان
30,300,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v4

PN: 817963-B21
20,000,000 تومان
17,000,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v4

PN: 817961-B21
20,500,000 تومان
16,300,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v4

PN: 817947-B21
15,000,000 تومان
13,000,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v4

PN: 817959-B21
15,000,000 تومان
12,500,000 تومان
سی پی یو اینتل 2699 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v3

PN: 781915-B21
14,000,000 تومان
12,000,000 تومان
پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21
9,000,000 تومان
7,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v4

PN: 817951-B21
7,700,000 تومان
6,300,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697 v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v2

PN: ۷۳۳۶۲۸-۰۰۱
6,000,000 تومان
5,700,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v2

PN: ۷۳۳۶۲۹-۰۰۱
5,900,000 تومان
4,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v2

PN: 712504-B21
5,700,000 تومان
4,600,000 تومان
سی پی یو اینتل 2680 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v3

PN: 762766-B21
4,500,000 تومان
3,500,000 تومان