00

سی پی یو سرور اینتل سیلور

پردازنده اینتل مدل Xeon Silver 4214

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon silver 4214

PN: P02493-B21
پردازنده اینتل مدل XEON 4210

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210

PN: P02492-B21
پردازنده اینتل مدل XEON 4210R

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210R

PN: 168256-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Silver 4110

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4116

PN: 826252-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Silver 4110

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4114

PN: 826850-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Silver 4110

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4112

PN: 873647-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Silver 4110

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4110

PN: 826846-B21