0100

خانواده سیلور (Silver)

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon silver 4214

PN: P02493-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210

PN: P02492-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210R

PN: 168256-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4116

PN: 826852-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4114

PN: 826850-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4112

PN: 873647-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4110

PN: 826846-B21
به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید