G9

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697v4

817963-B21 27,000,000 تومان 24,800,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v4

817959-B21 17,000,000 تومان 16,100,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667v4

PN:817947-B21 17,000,000 تومان 15,400,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon2699 v3

15,000,000 تومان 13,800,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v4

PN:817951-B21 7,200,000 تومان 6,900,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v4

PN:817943-B21 7,000,000 تومان 6,500,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v3

762760-B21 6,200,000 تومان 5,900,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v3

719044-B21 5,900,000 تومان 5,600,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v2

5,500,000 تومان 5,300,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v2

733629-001 5,500,000 تومان 5,300,000 تومان