00

هارد دیسک Ironwolf

هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت8ترابایت

PN: ST8000NE0021
هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت4ترابایت

هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت4ترابایت

PN: ST4000VN008
هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت2ترابایت

هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت2ترابایت ST2000VN004

PN: ST2000VN004
هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت1ترابایت

هارد سیگیت مدل IronWolf ظرفیت1ترابایت ST1000VN002

PN: ST1000VN002