0100

هارد GOLD

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت4ترابایت

PN: WD4003FRYZ

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت3ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت1ترابایت

PN: WD1005FBYZ

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت2ترابایت

PN: WD2005FBYZ

هارد GOLD

به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید