اس اس دی NYTRO

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 960GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 960GB

PN: ST960FM0003
6,540,000 تومان
اس اس دی سیگیت مدل NYTRO XS400LE10003 ظرفیت 400GB

اس اس دی سیگیت مدل NYTRO XS400LE10003 ظرفیت 400GB

PN: XS400LE10003
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 1.92TB

PN: ST1920FM0003
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 1.92TB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 1.92TB

PN: XS1920SE10103
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 1.6TB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 1.6TB

PN: XS1600LE10003
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 800GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 800GB

PN: ST800FM0043
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

PN: ST400FM0303
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 960GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 960GB

PN: XA960LE10063
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 480GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 480GB

PN: Xa480LE10063
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 240GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 240GB

PN: Xa240le10003