هارد RED

هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت4ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت4ترابایت

PN: WD40EFRX
هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت3ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت3ترابایت

PN: WD30EFRX
هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت2ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت2ترابایت

PN: WD20EFRX
هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت1ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلREDظرفیت1ترابایت

PN: WD10EFRX

هارد RED