هارد RED

هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 4 ترابایت و پارت نامبر WD40EFRX

هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 4 ترابایت

PN: WD40EFRX
هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 3 ترابایت و پارت نامبر WD30EFRX

هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 3 ترابایت

PN: WD30EFRX
هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 2 ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 2 ترابایت

PN: WD20EFRX
هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 1 ترابایت و پارت نامبر WD10EFRX

هارد وسترن دیجیتال مدل Red با ظرفیت 1 ترابایت

PN: WD10EFRX

هارد RED