فیلتر ویژگی محصول نسل سی پی یو

خانواده Legacy

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor E5620 با پارت نامبر 587476-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor E5620

PN: 587476-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Processor X5650

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5650

PN: 587482-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Processor X5680 با پارت نامبر 591892-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5680

PN: 591892-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5675 با پارت نامبر 633414-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5675

PN: 633414-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5450 با پارت نامبر 458589-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5450

PN: 458589-B21

تماس بگیرید