0100

خانواده Legacy

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor E5620

PN: 587476-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5650

PN: 587482-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5680

PN: 591892-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5675

PN: 633414-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Processor X5450

PN: 458589-B21
به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید