خانواده برنز (Bronze)

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Bronze 3104

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Bronze 3104

PN: 873641-B21
سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Bronze 3106

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Bronze 3106

PN: 873643-B21