0100

خانواده گلد (Gold)

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6248

PN: P02514-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6252

PN: P02516-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6240

PN: P02509-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6230

PN: P02502-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 5218

PN: P02498-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Gold 6150

PN: 826884-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Gold 6140

PN: 826878-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Gold 6130

PN: 826866-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Gold 5120

PN: 826856-B21
به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید