فیلتر ویژگی محصول نسل سی پی یو

خانواده سیلور (Silver)

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Silver 4214 با پارت نامبر P02493-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon silver 4214

PN: P02493-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210 با پارت نامبر P02492-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210

PN: P02492-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4116 با پارت نامبر 826852-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4116

PN: 826852-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4114 با پارت نامبر 826850-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4114

PN: 826850-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4112 با پارت نامبر 873647-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4112

PN: 873647-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4110 با پارت نامبر 826846-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4110

PN: 826846-B21

تماس بگیرید