3700003160000

سری v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v2

PN: 683622-001
3,160,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v2

PN: ۷۳۳۶۲۹-۰۰۱
3,000,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v2

PN: 712726-B21
870,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2620v2

PN: 683615-001
370,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v2

PN: 718057-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2696v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v2

PN: ۷۳۳۶۲۸-۰۰۱

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v2

PN: 712504-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v2

PN: 733625-001
به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید