6000007850000

سری v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v3

PN: 781915-B21
7,850,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v3

PN: 762766-B21
3,270,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2620v3

PN: 719051-B21
600,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

PN: 719056-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v3

PN: 762760-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v3

PN: 719044-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v3

PN: B21-719046

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2630v3

PN: 719050-B21
به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید