35400003600000

سری v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v4

PN: 817951-B21
3,600,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2650v4

PN: 817943-B21
3,540,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660v4

PN: 817945-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v4

PN: 817967-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2603v4

PN: 817923-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v4

PN: 817963-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v4

PN: 817961-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2630v4

PN: 817933-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2640v4

PN: 817937-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v4

PN: 817959-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v4

PN: 817947-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2620v4

PN: 817927-B21
به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید