اسمارت کنترلر hp

رید کنترلر HP/HPE Smart Array P840 4GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller با پارت نامبر 726897-B21

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P840 4GB FBWC 12Gb 2-ports

PN: 726897-B21
اسمارت کنترلر اچ پی HPE/HP Smart Array P244br/1GB FBWC 12GB با پارت نامبر 749682-001

اسمارت کنترلر اچ پی HPE/HP Smart Array P244br/1GB FBWC 12GB

PN: 749682-001
اسمارت کنترلر اچ پی HP Smart Array P841/4GB FBWC 12GB با پارت نامبر 726903-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE Smart Array P841/4GB FBWC 12GB

PN: 726903-B21