110000013800000

اسمارت کنترلر hp

Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P841/4GB FBWC 12Gb

PN: 726903-B21
14,500,000 تومان
13,800,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Internal SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P840/4GB FBWC 12Gb

PN: 726897-B21
6,500,000 تومان
5,500,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS با پارت نامبر 726821-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS

PN: 726821-B21
5,900,000 تومان
4,000,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-PORT با پارت نامبر 726736-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-PORT

PN: 726736-B21
5,000,000 تومان
3,600,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی NC523SFP 10GB 2PORT

کارت شبکه اچ پی NC523SFP 10GB 2PORT

PN: 593717-B21
1,200,000 تومان
1,100,000 تومان