اس اس دی اینترپرایز سامسونگ

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت7.68ترابایت

PN: MZILT7T6HMLA-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت3.84ترابایت

PN: MZILT3T8HALS-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت15.36ترابایت

PN: MZILT15THMLA-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643 ظرفیت30.72ترابایت

PN: MZILT30THMLA-00007
اس اس دی سامسونگ PM1643a ظرفیت 3.84TB

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a ظرفیت15.36ترابایت

PN: MZILT15THALA-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a ظرفیت30.72ترابایت

PN: MZILT30THALA-00007
اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a

اس اس دی سامسونگ مدلPM1643a ظرفیت7.68ترابایت

PN: MZILT7T6HALA-00007