فیلتر ویژگی محصول نسل سی پی یو

اینتل زئون

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660 V2 با پارت نامبر715217-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2660 v2

PN: 715217-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6248

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6248

PN: P02514-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل CPU Intel Xeon Gold 6252 با پارت نامبر P02516-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6252

PN: P02516-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Gold 6240 با پارت نامبر P02509-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6240

PN: P02509-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Gold 6230 با پارت نامبر P02502-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6230

PN: P02502-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 5218 با پارت نامبر P02498-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 5218

PN: P02498-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Silver 4214 با پارت نامبر P02493-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon silver 4214

PN: P02493-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210 با پارت نامبر P02492-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210

PN: P02492-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2696v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2696v2

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

PN: 719056-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660v4

PN: 817945-B21

تماس بگیرید