00

خرید اسمارت کنترلر hpاچ پی ای726897-B21اچ پی ای726897-B21

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Internal SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P840/4GB FBWC 12Gb

PN: 726897-B21