110000013800000

خرید اسمارت کنترلر hp

Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P841/4GB FBWC 12Gb

PN: 726903-B21
14,500,000 تومان
13,800,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Internal SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P840/4GB FBWC 12Gb

PN: 726897-B21
6,500,000 تومان
5,500,000 تومان
اسمارت کنترلر اچ پی NC523SFP 10GB 2PORT

کارت شبکه اچ پی NC523SFP 10GB 2PORT

PN: 593717-B21
1,200,000 تومان
1,100,000 تومان