خرید اسمارت کنترلر hp

اسمارت کنترلر اچ پی HPE/HP Smart Array P244br/1GB FBWC 12GB با پارت نامبر 749682-001

اسمارت کنترلر اچ پی HPE/HP Smart Array P244br/1GB FBWC 12GB

PN: 749682-001
اسمارت کنترلر اچ پی HP Smart Array P841/4GB FBWC 12GB با پارت نامبر 726903-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE Smart Array P841/4GB FBWC 12GB

PN: 726903-B21