0100

خرید رم سروراچ پی ایاچ پی ای

رم سرور اچ پی HP 16GB Dual Rank x4 PC3L-10600 با پارت نامبر 627812-B21

رم سرور اچ پی HP 16GB Dual Rank x4 PC3L-10600

PN: 627812-B21