40000012800000

خرید سی پی یو اینتل

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v4

PN: 817963-B21
12,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v4

PN: 817959-B21
10,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v4

PN: 817947-B21
10,200,000 تومان
سی پی یو اینتل 2699 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v3

PN: 781915-B21
9,300,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

PN: 719056-B21
7,100,000 تومان
پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21
6,300,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v3

PN: 762760-B21
5,200,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v4

PN: 817943-B21
4,300,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697 v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v2

PN: ۷۳۳۶۲۸-۰۰۱
3,700,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v2

PN: ۷۳۳۶۲۹-۰۰۱
3,500,000 تومان
سی پی یو اینتل 2680 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v3

PN: 762766-B21
3,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v2

PN: 712504-B21
3,300,000 تومان