110000015500000

خرید هارد سرور g6

اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی 1.92TB 6G 2.5 SATA MU SC

PN: 872352-B21
16,500,000 تومان
15,500,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی 1.6TB SATA 6G MU

PN: 846788-B21
15,000,000 تومان
14,500,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی1.6TB SATA 6G RI LFF

PN: 869388-B21
15,000,000 تومان
14,000,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی 960GB SATA 6G MU SFF

PN: 877782-B21
15,000,000 تومان
14,000,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 960GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 960GB SATA 6G RI SFF

PN: 868822-B21
14,300,000 تومان
13,500,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD

PN: 880507-B21
9,000,000 تومان
8,600,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی 800GB SATA 6G VALUE ENDURANCE

PN: 717973-B21
9,000,000 تومان
8,300,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD با پارت نامبر 872346-B21

اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD

PN: 872346-B21
7,900,000 تومان
7,500,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD با پارت نامبر P04499-B21

اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD

PN: P04499-B21
7,500,000 تومان
7,000,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 800GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی 480GB SATA 6G RI LFF

PN: 877748-B21
7,700,000 تومان
7,000,000 تومان
سبد خرید