خرید هارد سرور g6

هارد سرور اچ پی HPE 600GB SAS 6G 10K SFF

هارد سرور اچ پی HPE 600GB SAS 6G 10K SFF DP ENT HDD

PN: B21-581286
هارد سرور اچ پی HPE 600GB SAS 6G 10K ENT SFF DP SC HDD با پارت نامبر 652583-B21

هارد سرور اچ پی ای HPE 600GB SAS 6G 10K ENT SFF DP SC HDD

PN: B21-652583
هارد ذخیره ساز اچ پی HP EVA M6412A 450GB 15K Fibre Channel Hard Disk Drive با پارت نامبر AG803B

هارد ذخیره ساز HP EVA M6412A 450GB 15K FC

PN: AG803B
هارد سرور اچ پی HPE 600GB 6G SAS 15K LFF DP ENT HDD با پارت نامبر 516828-B21

هارد سرور اچ پی HPE 600GB 6G SAS 15K LFF DP ENT HDD

PN: 516828-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD با پارت نامبر 872346-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD

PN: 872346-B21
اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD با پارت نامبر P04499-B21

اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD

PN: P04499-B21
اس اس دی سرور اچ پی

اس اس دی سرور اچ پی HPE 800GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD

PN: 880507-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 960GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 960GB SATA 6G RI SFF

PN: 868822-B21
هارد سرور اچ پی HPE 300GB SAS 6G 15K SFF ENT SC HDD با پارت نامبر 652611-B21

هارد سرور اچ پی HPE 300GB SAS 6G 15K SFF ENT SC HDD

PN: 652611-B21
هارد سرور اچ پی HPE 4TB 6G SAS 7.2K LFF SC MDL HDD با پارت نامبر 695510-B21

هارد سرور اچ پی HPE 4TB 6G SAS 7.2K LFF SC MDL HDD

PN: 695510-B21
هارد سرور اچ پی HPE 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 512547-B21

هارد سرور اچ پی HPE 146GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD

PN: 512547-B21
هارد سرور اچ پی HP 146GB SAS 6G 10K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 507125-B21

هارد سرور اچ پی HP 146GB SAS 6G 10K SFF DP ENT HDD

PN: 507125-B21