08500000

خرید هارد سرور sas

هارد سرور اچ پی HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF ENT SC DS HDD با پارت نامبر 881457-B21

هارد سرور اچ پی HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF ENT SC DS HDD

PN: 881457-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 1.8TB SAS 12G 10K SFF ENT SC DS HDD با پارت نامبر 872481-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 1.8TB SAS 12G 10K SFF ENT SC DS

PN: 872481-B21
8,400,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 900GB SAS 12G 15K SFF ENT SC DS HDD با پارت نامبر 870759-B21

هارد سرور اچ پی HPE 900GB SAS 12G 15K SFF ENT SC DS HDD

PN: 870759-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 800GB SATA 6G Value Endurance SFF با پارت نامبر 717973-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 800GB SATA 6G Value Endurance SFF

PN: 717973-B21
8,000,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر819201-B21

هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD USED

PN: 819201-B21
7,300,000 تومان
هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC USED با پارت نامبر 765259-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC USED

PN: 765259-B21
6,300,000 تومان
هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB 12G SAS 15K SFF DS SC ENT HDD با پارت نامبر 870753-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB 12G SAS 15K SFF DS SC ENT HDD

PN: 870753-B21
هارد سرور اچ پی HPE 600GB 6G SAS 15K LFF DP ENT HDD با پارت نامبر 516828-B21

هارد سرور اچ پی HPE 600GB 6G SAS 15K LFF DP ENT HDD

PN: 516828-B21
4,000,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD با پارت نامبر 652766-B21

هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD USED

PN: 652766-B21
3,300,000 تومان
هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB SAS 12G 15K SFF ENT SC HDD USED با پارت نامبر 759208-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB SAS 12G 15K SFF ENT SC HDD USED

PN: 759208-B21
هارد سرور اچ پی HPE 300GB SAS 6G 15K SFF ENT SC HDD با پارت نامبر 652611-B21

هارد سرور اچ پی HPE 300GB SAS 6G 15K SFF ENT SC HDD

PN: 652611-B21
2,200,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 300GB SAS 6G 15K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 627117-B21

هارد سرور اچ پی HPE 300GB SAS 6G 15K SFF DP ENT HDD

PN: 627117-B21
2,200,000 تومان