خرید هارد سرور SATA

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD با پارت نامبر 872346-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD

PN: 872346-B21
اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD با پارت نامبر P04499-B21

اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD

PN: P04499-B21
اس اس دی سرور اچ پی

اس اس دی سرور اچ پی HPE 800GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD

PN: 880507-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF ORG با پارت نامبر 869380-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF ORG

PN: 869380-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G MU LFF با پارت نامبر 846788-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G MU LFF

PN: 846788-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB SATA 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر 846510-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB SATA 7.2K LFF MDL SC DS HDD

PN: 846510-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF با پارت نامبر 877748-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF

PN: 877748-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU M.2 2280 با پارت نامبر 875490-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU M.2 2280

PN: 875490-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 240GB SATA 6G MU M.2 2280 با پارت نامیر 816975-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 240GB SATA 6G MU M.2 2280

PN: 816975-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 960GB SATA 6G MU M.2 2280 با پارت نامبر 875492-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 960GB SATA 6G MU M.2 2280

PN: 875492-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU SFF با پارت نامبر 877776-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU SFF

PN: 877776-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.92TB 6G 2.5 SATA MU SC با پارت نامبر 872352-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.92TB 6G 2.5 SATA MU SC

PN: 872352-B21