خرید هارد سیگیت اگزوز

هارد سیگیت Cheetah ST3300657SS ظرفیت 300 گیگابایت

هارد سیگیت Cheetah ST3300657SS ظرفیت 300 گیگابایت

PN: ST3300657SS
1,200,000 تومان
هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8TB

هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8 ترابایت

PN: ST8000NM0075
هارد سیگیت EXOS ST6000NM0095 ظرفیت 6 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST6000NM0095 ظرفیت 6 ترابایت

PN: ST6000NM0095
هارد سیگیت EXOS ST4000NM003A ظرفیت 4 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST4000NM003A ظرفیت 4 ترابایت

PN: ST4000NM003A
هارد سیگیت EXOS ST14000nm001G ظرفیت 14 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST14000nm001G ظرفیت 14 ترابایت

PN: ST14000nm001G
هارد سیگیت EXOS ST12000NM0008 ظرفیت 12 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST12000NM0008 ظرفیت 12 ترابایت

PN: ST12000NM0008
هارد سیگیت EXOS ST10000NM001G ظرفیت 10 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST10000NM001G ظرفیت 10 ترابایت

PN: ST10000NM001G