15000004000000

خرید هارد سیگیت

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 960GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 960GB

PN: ST960FM0003
5,000,000 تومان
4,000,000 تومان
هارد سیگیت مدل Cheetah 300GB 6G 15K

هارد سیگیت مدل Cheetah 300GB 6G 15K

PN: ST3300657SS
2,800,000 تومان
1,500,000 تومان
هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8TB

هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8TB

PN: ST8000NM0075
هارد سیگیت EXOS ST6000NM0095 ظرفیت 6TB

هارد سیگیت EXOS ST6000NM0095 ظرفیت 6TB

PN: ST6000NM0095
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM0035

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM003A

PN: ST4000NM003A
هارد سیگیت 14ترابایت SAS ST14000nm001G

هارد سیگیت 14ترابایت ST14000nm001G

PN: ST14000nm001G
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت 12ترابایت ST12000NM0007

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت12ترابایت ST12000NM0008

PN: ST12000NM0008
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

PN: ST400FM0303
هارد سیگیت مدل EXOS

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت 10 ترابایت

PN: ST10000NM001G
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت6ترابایت ST6000NM0115

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت6ترابایت ST6000NM021A

PN: ST6000NM021A