فیلتر ویژگی محصول نسل سی پی یو

خرید پردازنده اینتل

سی پی یو سرور زئون اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v4 با پارت نامبر 817943-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2650v4

PN: 817943-B21

۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v2 با پارت نامبر 718057-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v2

PN: 718057-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660 V2 با پارت نامبر715217-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2660 v2

PN: 715217-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6248

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6248

PN: P02514-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل CPU Intel Xeon Gold 6252 با پارت نامبر P02516-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6252

PN: P02516-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Gold 6240 با پارت نامبر P02509-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6240

PN: P02509-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Gold 6230 با پارت نامبر P02502-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 6230

PN: P02502-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 5218 با پارت نامبر P02498-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon GOLD 5218

PN: P02498-B21

تماس بگیرید

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Silver 4214 با پارت نامبر P02493-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon silver 4214

PN: P02493-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210 با پارت نامبر P02492-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210

PN: P02492-B21

تماس بگیرید

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R

تماس بگیرید

پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21

تماس بگیرید