00

رایزر کارت اچ پی ای

اکسپندر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen10 12Gb SAS

اکسپندر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen9 12Gb SAS

PN: 761879-001
اکسپندر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen10 12Gb SAS

اکسپندر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen10 12Gb SAS

PN: 870549-B21
رایزر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready

رایزر کارت اچ پی DL380 Gen10 2 x8 PCIe Tertiary 3rd

PN: 875780-B21
رایزر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen10 x16/x16 GPU

رایزر کارت اچ پی DL 360 G9 secondary

PN: 764642-B21
رایزر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen10 x8/x16/x8

رایزر کارت اچ پی DL380 Gen10 x8/x16/x8

PN: 870548-B21
رایزر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready

رایزر کارت اچ پی DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready

PN: 719073-B21
رایزر کارت اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Primary 2 Slot GPU Ready

رایزر کارت اچ پی DL380 Gen9 Primary 2 Slot GPU Ready

PN: 719076-B21
سبد خرید