1000000010000000

رم اچ پی ای

رم سرور اچ پی HP/HPE 64GB Quad Rank x4 DDR4-2133 با پارت نامبر 726724-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 64GB Quad Rank x4 DDR4-2133

PN: 726724-B21
13,000,000 تومان
10,000,000 تومان
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3L-10600

PN: 604506-B21
رم سرور اچ پی HP/HPE 64GB Dual Rank x4 DDR4-2933 با پارت نامبر P00930-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 64GB Dual Rank x4 DDR4-2933

PN: P00930-B21
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-10600

PN: 647903-B21
رم سرور اچ پی HP/HPE 32GB Dual Rank x4 DDR4-2133 با پارت نامبر 728629-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 32GB Dual Rank x4 DDR4-2133

PN: 728629-B21
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-8500

PN: 627814-B21
رم سرور اچ پی ای 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

رم سرور اچ پی HP/HPE 32GB Quad Rank x4 PC3-14900L

PN: 708643-B21
رم سرور اچ پی ای 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Dual Rank x4 PC3L-12800R

PN: 713985-B21
رم سرور اچ پی ای 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3L-12800R

PN: 713983-B21
رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-12800R با پارت نامبر 690802-B21

رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-12800R

PN: 690802-B21
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 16GB Dual Rank x4 PC3L-10600

PN: 627812-B21
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-10600

PN: 500662-B21