7000001900000

رم سروراچ پی ایاچ پی ایاچ پی ای

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-8500 با پارت نامبر 627814-B21

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-8500

PN: 627814-B21
2,500,000 تومان
1,900,000 تومان
رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-12800R با پارت نامبر 690802-B21

رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-12800R

PN: 690802-B21
750,000 تومان
700,000 تومان