1250000012500000

رم سرور اچ پیاچ پی ایاچ پی ای

رم سرور اچ پی HP/HPE 64GB Dual Rank x4 DDR4-2933 با پارت نامبر P00930-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 64GB Dual Rank x4 DDR4-2933

PN: P00930-B21
12,700,000 تومان
12,500,000 تومان