رم سرور

رم سرور اچ پی ای HP/HPE 16GB Dual Rank x8 DDR4-2666 با پارت نامبر 835955-B21

رم سرور اچ پی ای HP/HPE 16GB Dual Rank x8 DDR4-2666

PN: 835955-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-10600LR با پارت نامبر 647903-B21

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-10600LR

PN: 647903-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Dual Rank x4 PC3L-12800R با پارت نامبر 713985-B21

رم سرور HP/HPE 16GB Dual Rank x4 PC3L-12800R

PN: 713985-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133 LRDIMM با پارت نامبر 726720-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133LR

PN: 726720-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3L-12800R با پارت نامبر 713983-B21

رم سرور HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3L-12800R

PN: 713983-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP 4GB Dual Rank x4 PC3-10600 با پارت نامبر 500658-B21

رم HP 4GB Dual Rank x4 PC3-10600

PN: 500658-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3-14900R با پارت نامبر 708639-B21

رم HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3-14900R

PN: 708639-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Single Rank x8 DDR4-2400 با پارت نامبر 805347-B21

رم HP/HPE 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

PN: 805347-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Single Rank x4 DDR4-2400 با پارت نامبر 805349-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Single Rank x4 DDR4-2400

PN: 805349-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Single Rank x4 DDR4-2666 با پارت نامبر 815098-B21

رم HP/HPE 16GB Single Rank x4 DDR4-2666

PN: 815098-B21

تماس بگیرید

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Single Rank x8 DDR4-2666 با پارت نامبر 838079-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Single Rank x8 DDR4-2666

PN: 838079-B21

تماس بگیرید