0100

سی پی یو اینتل719051-B21719051-B21719051-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2620v3 با پارت نامبر 719051-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2620v3

PN: 719051-B21