2630000026300000

سی پی یو اینتل817967-B21817967-B21817967-B21817967-B21

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E5-2620v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v4

PN: 817967-B21
27,000,000 تومان
26,300,000 تومان