3000000030000000

سی پی یو سرور اینتل817967-B21

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E5-2620v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v4

PN: 817967-B21
31,000,000 تومان
30,000,000 تومان