63000007100000

قیمت سی پی یو سرور اینتل

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

PN: 719056-B21
7,100,000 تومان
پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21
6,300,000 تومان
پردازنده اینتل مدل 5218 Xeon GOLD

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6230

PN: P02502-B21
پردازنده اینتل مدل 5218 Xeon GOLD

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 5218

PN: p02498-B21
پردازنده اینتل مدل Xeon Silver 4214

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon silver 4214

PN: P02493-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل E5-2603 v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2603v4

PN: 817923-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v3

PN: 719044-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2670v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v3

PN: B21-719046
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2660v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660v3

PN: 762764-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v3

PN: 719048-B21