قیمت هارد سرور g6

اس اس دی سرور اچ پی ای HP/HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD USED با پارت نامبر 875326-B21

اس اس دی سرور HP/HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD USED

PN: 875326-B21
20,490,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD با پارت نامبر 652766-B21

هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD USED

PN: 652766-B21
3,160,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD با پارت نامبر P04499-B21

اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB 6G SATA RI LFF LPC DS SSD

PN: P04499-B21
هارد سرور اچ پی HPE 4TB 6G SAS 7.2K LFF SC MDL HDD با پارت نامبر 695510-B21

هارد سرور اچ پی HPE 4TB 6G SAS 7.2K LFF SC MDL HDD

PN: 695510-B21
هارد سرور اچ پی HP 146GB SAS 6G 10K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 507125-B21

هارد سرور اچ پی HP 146GB SAS 6G 10K SFF DP ENT HDD

PN: 507125-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF ORG با پارت نامبر 869380-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF ORG

PN: 869380-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G MU LFF با پارت نامبر 846788-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G MU LFF

PN: 846788-B21
هارد سرور اچ پی HP 72GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 512545-B21

هارد سرور اچ پی HP 72GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD

PN: 512545-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 600GB 6G SAS 10K SFF DP ENT SC HDD با پارت نامبر 713827-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 600GB 6G SAS 10K SFF DP ENT SC HDD

PN: 713827-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB SATA 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر 846510-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB SATA 7.2K LFF MDL SC DS HDD

PN: 846510-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB 6G SAS 15K LFF DP ENT SC HDD با پارت نامبر 707568-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB 6G SAS 15K LFF DP ENT SC HDD

PN: 707568-B21
اس اس دی سرور اچ پی HPE 400GB NVMe x4 lanes WI SFF

اس اس دی سرور اچ پی HPE 400GB NVMe x4 lanes WI SFF