100000013500000

قیمت هارد سرور

اس اس دی سرور اچ پی

اس اس دی سرور اچ پی HPE 960GB SAS 12G RI SFF

PN: 872390-B21
14,500,000 تومان
13,500,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی

اس اس دی سرور اچ پی HPE 1.6TB SATA 6G RI LFF

PN: 869388-B21
14,000,000 تومان
12,700,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی

اس اس دی سرور اچ پی HPE 960GB SATA 6G MU SFF

PN: 877782-B21
13,000,000 تومان
11,500,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی ای HPE 960GB SATA 6G RI SFF

اس اس دی سرور اچ پی HPE 960GB SATA 6G RI SFF

PN: 868822-B21
12,000,000 تومان
10,800,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 900GB SAS 12G 15K SFF ENT SC DS HDD با پارت نامبر 870759-B21

هارد سرور اچ پی HPE 900GB SAS 12G 15K SFF ENT SC DS HDD

PN: 870759-B21
اس اس دی سرور اچ پی

اس اس دی سرور اچ پی HPE 800GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD

PN: 880507-B21
9,000,000 تومان
7,700,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر819201-B21

هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD USED

PN: 819201-B21
9,500,000 تومان
7,300,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی

اس اس دی سرور اچ پی HPE 800GB SATA 6G Value Endurance SFF

PN: 717973-B21
8,500,000 تومان
7,300,000 تومان
هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD با پارت نامبر 808727-B21

هارد سرور اچ پی HP 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC USED

PN: 765259-B21
7,500,000 تومان
6,300,000 تومان
اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD با پارت نامبر 872346-B21

اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB SATA 6G MU LFF SC DS SSD

PN: 872346-B21
7,900,000 تومان
6,300,000 تومان
هارد سرور اچ پی HP/HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF ENT SC DS HDD با پارت نامبر 872479-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF ENT SC DS HDD

PN: 872479-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 900GB SAS 12G 10K SFF ENT SC HDD با پارت نامبر 785069-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 900GB SAS 12G 10K SFF ENT SC HDD

PN: 785069-B21
5,500,000 تومان
5,000,000 تومان