فیلتر ویژگی محصول نسل سی پی یو

هارد سرور sas

اس اس دی HPE 3PAR 480GB SAS 12G SFF با پارت نامبر K2P88A

اس اس دی HPE 3PAR 480GB SAS 12G SFF

PN: K2P88A

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر819201-B21

هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD USED

PN: 819201-B21

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD با پارت نامبر 652766-B21

هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD USED

PN: 652766-B21

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر 846528-B21

هارد سرور HPE 3TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD

PN: 846528-B21

تماس بگیرید

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 400GB SAS 12G MU SFF SC DS با پارت نامبر 872374-B21

اس اس دی سرور HP/HPE 400GB SAS 12G MU SFF SC DS

PN: 872374-B21

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HP 72GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 512545-B21

هارد سرور اچ پی HP 72GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD

PN: 512545-B21

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HP/HPE 600GB 6G SAS 10K SFF DP ENT SC HDD با پارت نامبر 713827-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 600GB 6G SAS 10K SFF DP ENT SC HDD

PN: 713827-B21

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HP/HPE 4TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD با پارت نامبر 765257-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 4TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD

PN: 765257-B21

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD با پارت نامبر 808727-B21

هارد HP/HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD

PN: 808727-B21

تماس بگیرید

هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB 6G SAS 15K LFF DP ENT SC HDD با پارت نامبر 707568-B21

هارد سرور HP/HPE 300GB 6G SAS 15K LFF DP ENT SC HDD

PN: 707568-B21

تماس بگیرید

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SAS 12G RI SFF با پارت نامبر 875311-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SAS 12G RI SFF

PN: 875311-B21

تماس بگیرید

هارد ذخیره ساز اچ پی HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF DP ENT HARD DRIVE با پارت نامبر J9F48A

هارد ذخیره ساز اچ پی HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF DP ENT

PN: J9F48A

تماس بگیرید