هارد سرور sas

هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر819201-B21

هارد سرور اچ پی HPE 8TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD USED

PN: 819201-B21
8,180,000 تومان
هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD با پارت نامبر 652766-B21

هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 6G MDL 7.2K LFF SC HDD USED

PN: 652766-B21
3,160,000 تومان
اس اس دی اچ پی HPE 3PAR 480GB SAS 12G SFF

اس اس دی اچ پی HPE 3PAR 480GB SAS 12G SFF

PN: K2P88A
هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر 846528-B21

هارد سرور اچ پی HPE 3TB SAS 12G 7.2K LFF MDL SC DS HDD

PN: 846528-B21
هارد سرور اچ پی HPE 4TB 6G SAS 7.2K LFF SC MDL HDD با پارت نامبر 695510-B21

هارد سرور اچ پی HPE 4TB 6G SAS 7.2K LFF SC MDL HDD

PN: 695510-B21
هارد سرور اچ پی HP 146GB SAS 6G 10K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 507125-B21

هارد سرور اچ پی HP 146GB SAS 6G 10K SFF DP ENT HDD

PN: 507125-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 400GB SAS 12G MU SFF SC DS با پارت نامبر 872374-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 400GB SAS 12G MU SFF SC DS

PN: 872374-B21
هارد سرور اچ پی HP 72GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD با پارت نامبر 512545-B21

هارد سرور اچ پی HP 72GB 6G SAS 15K SFF DP ENT HDD

PN: 512545-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 600GB 6G SAS 10K SFF DP ENT SC HDD با پارت نامبر 713827-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 600GB 6G SAS 10K SFF DP ENT SC HDD

PN: 713827-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 4TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD با پارت نامبر 765257-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 4TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD

PN: 765257-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD با پارت نامبر 808727-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD

PN: 808727-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB 6G SAS 15K LFF DP ENT SC HDD با پارت نامبر 707568-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 300GB 6G SAS 15K LFF DP ENT SC HDD

PN: 707568-B21