هارد سرور SATA

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF ORG با پارت نامبر 869380-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G RI LFF ORG

PN: 869380-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G MU LFF با پارت نامبر 846788-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G MU LFF

PN: 846788-B21
هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB SATA 7.2K LFF MDL SC DS HDD با پارت نامبر 846510-B21

هارد سرور اچ پی HP/HPE 6TB SATA 7.2K LFF MDL SC DS HDD

PN: 846510-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU M.2 2280 با پارت نامبر 875490-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU M.2 2280

PN: 875490-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 240GB SATA 6G MU M.2 2280 با پارت نامیر 816975-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 240GB SATA 6G MU M.2 2280

PN: 816975-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 960GB SATA 6G MU M.2 2280 با پارت نامبر 875492-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 960GB SATA 6G MU M.2 2280

PN: 875492-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU SFF با پارت نامبر 877776-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 480GB SATA 6G MU SFF

PN: 877776-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.92TB 6G 2.5 SATA MU SC با پارت نامبر 872352-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.92TB 6G 2.5 SATA MU SC

PN: 872352-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 150GB SATA 6G RI M.2 2280 با پارت نامبر 875317-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 150GB SATA 6G RI M.2 2280

PN: 875317-B21
اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB SATA 6G RI M.2 2280

اس اس دی سرور اچ پی HPE 480GB SATA 6G RI M.2 2280

اس اس دی سرور اچ پی HPE 960GB SATA 6G RI M.2 2280

اس اس دی سرور اچ پی HPE 960GB SATA 6G RI M.2 2280

PN: 875500-B21
اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G RI SFF با پارت نامبر 869386-B21

اس اس دی سرور اچ پی HP/HPE 1.6TB SATA 6G RI SFF

PN: 869386-B21