40000004000000

هارد سیگیت

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 960GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 12G 960GB

PN: ST960FM0003
5,000,000 تومان
4,000,000 تومان
هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8TB

هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8TB

PN: ST8000NM0075
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM0035

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM003A

PN: ST4000NM003A
هارد سیگیت 14ترابایت SAS ST14000nm001G

هارد سیگیت 14ترابایت ST14000nm001G

PN: ST14000nm001G
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

PN: ST400FM0303
هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت2ترابایت

هارد سیگیت مدلSKYHAWK ظرفیت2ترابایت

PN: ST2000VX008
هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت3ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت3ترابایت

PN: ST3000VX010
هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت4ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت4ترابایت

PN: ST4000VX007
هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت6ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت6ترابایت

PN: ST6000VX0023
هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت8ترابایت

PN: ST8000VX0022
هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت10ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت10ترابایت

PN: ST10000VX0004
هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت1ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت1ترابایت

PN: ST1000VX005