00

هارد seagate

هارد سیگیت Exos ST12000NM001G ظرفیت 12TB

هارد سیگیت Exos ST12000NM001G ظرفیت 12TB

PN: ST12000NM001G
هارد سیگیت مدل Cheetah 300GB 6G 15K

هارد سیگیت مدل Cheetah 600GB 6G 15K

PN: ST3600057SS
هارد سیگیت مدل کانسلیشن ظرفیت 6 ترابایت

هارد سیگیت مدل کانسلیشن ظرفیت 6 ترابایت

PN: ST6000NM0034
هارد سیگیت مدل EXOS

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت10ترابایت ST10000NM0096

PN: ST10000NM0096
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت 8ترابایت ST8000NM001A

PN: ST8000NM001A
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت 12ترابایت ST12000NM0007

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت12ترابایت ST12000NM0027

PN: ST12000NM0027
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت 8ترابایت ST8000NM0055

PN: ST8000NM0055
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM0035

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM002A

PN: ST4000NM002A
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت8ترابایت ST8000NM000A

PN: ST8000NM000A
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM0035

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت4ترابایت ST4000NM0035

PN: ST4000NM0035
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت 12ترابایت ST12000NM0007

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت12ترابایت

PN: ST12000NM0007
هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت6ترابایت ST6000NM0115

هارد سیگیت مدل Exos ظرفیت6ترابایت ST6000NM0115

PN: ST6000NM0115