وسترن دیجیتال PURPLE

هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 4 ترابایت و پارت نامبر WD40PURX

هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 4 ترابایت

PN: WD40PURX
هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 3 ترابایت و پارت نامبر WD30PURX

هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 3 ترابایت

PN: WD30PURX
هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 2 ترابایت و پارت نامبر WD20PURX

هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 2 ترابایت

PN: WD20PURX
هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 1 ترابایت و پارت نامبر WD10PURX

هارد وسترن دیجیتال مدل Purple با ظرفیت 1 ترابایت

PN: WD10PURX