6000006800000

پردازنده اینتل

پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21
8,000,000 تومان
6,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v4

PN: 817951-B21
7,700,000 تومان
6,000,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v2

PN: 733625-001
3,400,000 تومان
3,000,000 تومان
پردازنده اینتل مدل CPU Intel Xeon E5-2660v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660v2

PN: 715217-B21
2,800,000 تومان
2,700,000 تومان
پردازنده اینتل مدل CPU Intel Xeon E5-2670v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v2

PN: 718057-B21
1,900,000 تومان
1,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v2

PN: 683619-001
1,500,000 تومان
1,250,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2620v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2620v3

PN: 719051-B21
850,000 تومان
700,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2620v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2620v2

PN: 683615-001
800,000 تومان
600,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6248 با پارت نامبر P02514-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6248

PN: P02514-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6252

PN: p02516-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6240

PN: p02509-B21
پردازنده اینتل مدل 5218 Xeon GOLD

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6230

PN: p02502-B21