8000001300000

کابلاچ پی ایاچ پی ایاچ پی ایاچ پی ای

کابل سرور اچ پی ای مدل Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m

کابل سرور اچ پی ای مدل Premier LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m

PN: QK735A
1,500,000 تومان
1,300,000 تومان
کابل سرور اچ پی ای مدل Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m

کابل سرور اچ پی ای مدل LC to LC Multi-mode OM3 2 fiber 5m

PN: AJ836A
1,000,000 تومان
800,000 تومان