نمایش 1–10 از 36 نتیجه

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v4

817963-B21 17,300,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v4

817961-B21 16,000,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v4

817947-B21 15,000,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v3

781915-B21 14,800,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v4

817959-B21 13,000,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

755402-B21 8,900,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v3

762760-B21 6,900,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v4

817951-B21 6,700,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v4

817943-B21 6,500,000 تومان

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2696v2

5,800,000 تومان