فروش ویژه ماژول HP AJ716A 8Gb FC 1Pack

رایان پژواک در شبکه های اجتماعی

ویژگی رم DDR5